Wat te doen bij sportongeval?

Gelieve dit document zorgvuldig door te lezen voor een goede afwerking van het ongevallendossier.

Ongevalsaangifteformulier

Dit formulier zorgvuldig in te vullen door speler en dokter bij sportongeval.