Tot dagelijks ophouden van de kantine op trainingsdagen zowel van jeugd als van volwassenploegen.