Zoals reeds vorig seizoen aangekondigd, wordt dit (jeugd)seizoen georganiseerd door een vernieuwd bestuur. Ook de jeugdwerking werd anders georganiseerd en ondergebracht in de sportieve cel. Hierboven vinden jullie de nieuwe structuur. Voor extra vragen over de jeugdwerking kan je dus altijd bij deze mensen terecht.