Kop

http://skoetingen.be/reglement_inwendige_orde.doc

http://skoetingen.be/clubreglement_trainers.doc

CLUB REGLEMENT VOOR VOLWASSENSPELERS EN JEUGDSPELERS VAN SK OETINGEN VC


Algemene bepalingen :

Artikel 1.1 Trainingen:

 1. Iedere speler dient op tijd naar de trainingen te komen minstens 20 min voor dat de training start teneinde zich op een rustige manier te kunnen aan/uitkleden in de daartoe voorziene kleedkamer aangeduid door de trainer en of verantwoordelijke.
 2. Iedere speler vanaf de U6 tot …. dient zich VERPLICHT aan en uit te kleden en te douchen in de daartoe aangeduide kleedkamer zodanig dat er een groepsgevoel kan gecreeërd worden en dat de trainer de nodige tijd krijgt om iedereen op de hoogte te stellen van de komende wedstrijden en of trainingen.
 3. De trainingen gaan door op de daartoe beschikbare pleinen NIET OP EERSTE PLEIN.  
 4. 4.    Na de trainingen wordt er gevraagd om de voetbalschoenen op de daartoe bestemde plaats te poetsen en niet onder de douches. Bij niet naleven wordt er een boete opgelegd van 50€ en zal de betrokken speler een sanctie krijgen van trainer of verantwoordelijke .Voor de jeugdspelers wordt er schriftelijk of mondeling  contact genomen met ouders zodoende hen op de hoogte te stellen van deze sanctie.  
 5. De spelers worden geacht de gepaste trainingskledij en schoeisel aan te doen naar gelang het weer .Bij regenweer of winterweer kan er vanaf de U15 tot …. Op de straat worden gelopen
 6. De trainer /afgevaardigde of verantwoordelijke kan 2 spelers aanstellen om de gebruikte kleedkamer degelijk te kuisen nadien doet trainer controle.
 7. De trainer kan aan iedere speler vragen om het oefenmateriaal op de daartoe voorziene plaats te zetten na de training.
 8. Iedere jeugdspeler krijgt bij aanvang van het seizoen na betaling van het lidgeld een trainingsbal .

Deze wordt ALTIJD meegebracht naar de trainingen . Bij niet bijhebben van deze trainingsbal zal de trainer een andere oefening geven aan betrokken speler .

 1. Er zullen vanaf volgend seizoen geen ballen meer te verkrijgen zijn in het desbetreffende ballenlokaal voor de jeugdspelers die hun oefenbal zijn vergeten.
 2. Er wordt van iedere speler verwacht dat hij/zij de trainingen op een degelijke en fitte manier volgt deneinde een goeie opleiding te genieten .

Artikel 1.2 Kleedkamers :

 1. Iedere speler wordt geacht is te douchen in de daartoe voorziene kleedkamer en zich te gedragen naar de normen van de club .Iedere ploeg krijgt ruim de tijd om te douchen 20 min.
 2. De trainer kan 1 of 2 personen aanduiden om de kleedkamers en douches te kuisen zowel bij trainingen als bij wedstrijden . Het vuil in de kleedkamers dient in de daartoe voorziene afval bakken te worden gedaan .
 3. Er wordt verwacht dat de spelers de infrastructuur en al het gene daar rond respecteert .Bij beschadigingen van de infrastructuur wordt dit verhaalt op de speler of op de ouders van de jeugdspeler die eveneens schriftelijk of telefonisch op de hoogte worden gesteld.
 4. 4.    De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van meegenomen goederen of kledij .
 5. Zorg ervoor dat nadat de laatste uit de kleedkamer is de lichten gedoofd zijn en dat de kleedkamer afgesloten is .
 6. Het gebruik van GSM wordt ten stelligste afgeraden voor alle spelers van de club binnen de kleedkamers.

Artikel 1.3 Wedstrijden:

 1. Er wordt verwacht dat je op de afgesproken uur op de goeie plaats bent . Bij uitwedstrijden vertrek kerkplein thuiswedstrijden op het plein achteraan .Bij niet tijdig aanwezig wordt er niet gewacht en kan de betrokken speler op eigen krachten de ploeg vervoegen. Sanctie van trainer volgt later.
 2. 2.    Iedere jeugdspeler wordt verwacht op de clubwedstrijden met de daartoe gekregen of gekochte outfit met logo en sponsor van de club .Bij niet aan hebben kan betrokken speler niet opgesteld worden voor deze wedstrijd .
 3. Wordt verwacht dat hij /zij de clubwaarden op een degelijke en ordentelijke manier naar voorbrengt zowel op uit als thuiswedstrijden.
 4. Er wordt van iedere speler een volledige inzet verwacht op iedere training en wedstrijd zodoende de best mogelijke resultaten te kunnen neerzetten.
 5. Gelieve geen waardevolle dingen mee te brengen naar de club . Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging.
 6. De ter beschikking gestelde wedstrijdkledij is verplicht om aan te doen tijdens de wedstrijden .Eveneens dragen we hiervoor de uiterste zorg.
 7. Aan de armen en handen ,oren mogen er zich geen sierraden ringen armbandjes bevinden bij controle door de scheidsrechter . Indien wel worden deze direct verwijdert of is het niet spelen aangewezen.

Artikel 1.4 Algemene regels:

 1. Wat betreft pesten binnen de club wordt door de club streng aangepakt . Indien er enige vorm is van pesten moet dit aan de jeugdverantwoordelijke of iemand van dagelijks bestuur gemeld worden en worden er de gepaste sancties getroffen gaande van uitsluiting van training tot …..
 2. Voorboden middelen en andere worden ten stelligste verboden binnen de club evenals het nuttigen van alcohol onder de 16jaar.
 3. Iedere speler krijgt de mogelijkheid in de maand september om allerlei kledij (training ,regenjas ,voetbalzak enz….) aan te kopen binnen de Club . Info kan je vragen aan de jeugdverantwoordelijken .
 4. 4.    Het is ten strengste verboden om met voetbalschoenen in de kantine te gaan .
 5. Iedere speler van SK Oetingen VC wordt geacht om de kaarten die hem ter beschikking worden gesteld van enkele feestelijkheden te verkopen zodanig dat hij zelf en inbreng heeft in de Club.
 6. Iedere speler van SK OETINGEN VC moet lidgeld betalen afhankelijk van welke catogorie waarin hij of zij speelt . Het lidgeld wordt bepaald door het hoofdbestuur en kan jaarlijks aangepast worden .
 7. 7.    Het lidgeld moet uiterlijk voor 01/09/2014 betaald zodoende te kunnen aanvangen van wedstrijden . Bij niet in orde of niet betaald zal de trainer en club de betrokken speler niet meer opstellen.
 8. 8.    Er kunnen en worden geen transfer of overgangen meer toegestaan na de door de KBVB opgelegde periode .Dit wil zeggen dat vanaf 01april tot en met 30april  overgangen / transfers gerealiseerd worden nadien NIET meer.

Dit ter bescherming van de club waar de speler is aangesloten. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.

Artikel 1.5 Betreft dranken:

 1. 1.    Alle dranken die binnen de accommodaties van SK OETINGEN VC  vanaf heden worden verbruikt  dienen aangeschaft te worden in de kantine van de club .( Aan gereduceerd tarief) bv. Bak bier na de wedstrijd zal vanaf heden aangekocht worden in de kantine aan democratisch tarief .
 2. De prijs van de aanschaf hiervan wordt bepaald door het bestuur voor alle ploegen.
 3. 3.    Dranken die worden aangebracht van buitenaf zijn ten strengste verboden.
 4. 4.    Bij het niet naleven van deze regels worden vanuit het bestuur maatregelen getroffen zodoende dat dit niet meer gebeurt.